Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu.

Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap I część III. Data zamieszczenia informacji 29.08.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Przeprowadzenie studiów MBA (Master of Business Administration) dla 10 pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Data zamieszczenia informacji 24.08.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa licencji dla posiadanych przez Zamawiajacego urządzeń bezpieczeństwa CISCO IRONPORT C370. Data zamieszczenia 25.07.2012 r.