Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa artykułów galanterii biurowej i artykułów papierniczych. Data zamierszczenia informacji 23.07.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej. Data zamieszczenia ogłoszenia 23.07.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa materiałów do druku elektronicznych legitymacji studenckich

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa mebli biurowych i tapicerowanych.

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa wyposażenia specjalistycznego dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Data zamieszczenia informacji 06.07.2012. r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa i montaż dźwigu osobowego, drzwi wejściowych automatycznych oraz dźwigu i 2 platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy z robotami budowlanymi towarzyszącymi

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa dróg wewnętrznych, parkingów i chodników przy budynku Niepublicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 23