Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dostawa drukarki i materiałów eksploatacyjnych do drukarki ELS. Data zamieszczenia 29-06-2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termomodernizacja budynków przy Pl. Kościeleckich 8, Al. Ossolińskich 12 i Chodkiewicza 30 blok E w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa i montaż dźwigu osobowego, drzwi wejściowych automatycznych oraz dźwigu i 2 platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w budynku UKW przy ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy z robotami budowlanymi towarzyszącymi. 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych firm: Merck, Biomerieux, BTL,Poch, Chemix, Syngen, Applied-Biosystems, Metanolu. Data zamieszczenia informacji 21.05.2012 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania