Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-U-08/2021

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych  dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/24502/details

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-U-10/2021

Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów pomysłu projektowego oraz

zorganizowanie i przeprowadzenie 2 - dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/24146/details

Tryb podstawowy UKW/DZP-281-U-03/2021

Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów pomysłu projektowego oraz

zorganizowanie i przeprowadzenie 2 - dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/23265/details

Operacje:
18-02-2021, 14:22
publikacja: Kamila Dziewanowska
18-02-2021, 14:22
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Tryb podstawowy z negocjacjami nr UKW/DZP-281-R-01/2021

Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na laboratoryjne z przestrzenią dydaktyczną w obiekcie zabytkowym WUOZ w Bydgoszczy pod numerem A/364/1

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/22970/details

Operacje:
12-02-2021, 12:59
publikacja: Agnieszka Jankowska

Tryb podstawowy bez negocjacji nr UKW/DZP-281-D-02/2021

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/27946

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-181/2020

Dostawa zestawu do zarządzania nauką oraz dostępem do systemów szkoleniowych SAP na żywo (platforma edukacyjna), zakup realizowany w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW”  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
29-12-2020, 14:46
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-180/2020

 Konsultacja ekspercka działań projektowych w obszarze zastosowania wygenerowanego przez studentów pomysłu projektowego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie 2 - dniowej wizyty studyjnej na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu "Nowoczesny Uniwersytet"

Operacje:
29-12-2020, 20:38
publikacja: Kamila Dziewanowska
29-12-2020, 20:46
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-168/2020

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej : układ sterujący  do produkcji kryształów

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/21246/details

Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem : https://ukw.ezamawiajacy.pl/