Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o przetargu

Wykonanie prac budowlanych, wyposażenie i zagospodarowanie terenu dla przedsięwzięcia pt. "Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego"

Poniżej zamieszczono zaktualizowaną dokumentację techniczną, która stanowi podstawę do przygotowania ofert (Data zamieszczenia informacji 06.09.2010 r.)