Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Ogłoszenie o zamówieniu. data zamieszczenia 15.04.2019

UKW/DZP-281-U-46/2019

 Ogłoszenie o zamówieniu. data zamieszczenia 15.04.2019

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-64/2020

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w bydgoszczy

Operacje:
16-06-2020, 13:39
publikacja: Kamila Dziewanowska

ogłoszenie o zamówieniu

Stanowisko asystenta koordynatora ds finansowych projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Data zamieszczenia informacji 19.03.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu

Stanowisko koordynatora ds finansowych projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Data zamieszczenia informacji 19.03.2010 r.