Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-152/2020

Usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
16-11-2020, 11:26
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-64/2020

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w bydgoszczy

Operacje:
16-06-2020, 13:39
publikacja: Kamila Dziewanowska

ogłoszenie o zamówieniu

Stanowisko asystenta koordynatora ds finansowych projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Data zamieszczenia informacji 19.03.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu

Stanowisko koordynatora ds finansowych projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Data zamieszczenia informacji 19.03.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu

Wykonanie prac budowlanych, wyposażenie i zagospodarowanie terenu dla przedsięwzięcia pt. "Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego"

Poniżej zamieszczono zaktualizowaną dokumentację techniczną, która stanowi podstawę do przygotowania ofert (Data zamieszczenia informacji 06.09.2010 r.)