Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-16/2017

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analiz medycznych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-14/2017

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-15/2017

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-13/2017

Dostawa odczynników

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-12/2017

Dostawa aparatury badawczej

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-6/2017

Organizacja specjalistycznych szkoleń zawodowych dla studentów kierunków technicznych i humanistycznych prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-7/2017

Ubezpieczenie mienia, pojazdów, jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-11/2017

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-8/2017

Usługa cateringowa w formie bufetu dla studentów podczas spotkań w ramach wymiany dobrych praktyk realizowanych w projekcie pn. Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-1/2017

Modernizacja budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Poniatowskiego 12 - etap IV, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu.