Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-49/2020

Sukcesywne usługi w zakresie tłumaczen pisemnych i korekt jezykowych dla UKW w Bydgoszczy (projekt RID)

Operacje:
25-05-2020, 12:12
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-55/2020

Usługa polegająca na opiece serwisowej dla Rozwiązania indywidualnego (systemu informatycznego SIMPLE.ERP), eksploatowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w tym udostępnianiu Zamawiającemu przez Wykonawcę nowych wersji Oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-56/2020

Przedłużenie wsparcia technicznego, gwarancji producenta na sprzęt i oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych UKW w Bydgoszczy

Operacje:
19-05-2020, 12:04
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-52/2020

Dostawa i montaż mebli dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
05-05-2020, 12:35
publikacja: Kamila Dziewanowska
20-05-2020, 16:54
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-46/2020

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
29-04-2020, 13:08
publikacja: Kamila Dziewanowska
29-04-2020, 13:09
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-42/2020

Sukcesywna dostawa środków czystości, artykułów higienicznych

i przemysłowych  na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Operacje:
27-04-2020, 12:13
publikacja: Agnieszka Malinowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-47/2020

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
27-04-2020, 12:24
publikacja: Agnieszka Jankowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-48/2020

Usługi: Część 1. Zaprojektowanie innowacyjnych modeli rozliczeniowych.

Część 2. Stworzenie modułu wykorzystującego AI w procesach wstępnej weryfikacji i oceny ryzyka.

Część 3. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do utworzenia modelu analitycznego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-41/2020

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu "Stawiamy na rozwój UKW, dofinansowanego ye srodkw Unii Europejskiej

Operacje:
08-04-2020, 11:53
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
16-04-2020, 16:38
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka