Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-28/2018

Dostawa materiałów stolarskich, ślusarskich

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-26/2018

Organizacja specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu pn. „Innowacyjny Dydaktyk UKW"

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-27/2018

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów elektrycznych  na potrzeby UKW

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-24/2018

Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby grupy remontowej UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-21/2018

Usługa wsparcia technicznego wraz z serwisem producenta na posiadane przez Zamawiającego urządzenie Cisco UCS wraz z podzespołami oraz bibliotekę taśmową wraz z podzespołami

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-16/2018

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania