Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych

Ogłoszenie o zamówieniu.

Dostawa sprzętu sportowego oraz urządzeń treningowych i pomiarowych. Data zamieszczenia informacji 22.09.2011 r.

Ogłoszenie o przetargu

Modernizacja i adaptacja zabydkowego budynku przy ul. Kopernika 1 w Bydgoszczy - część II - etap I: drogi wewnętrzne, parkingi, place, kanalizacja deszczowa.

Ogłoszenie o przetargu.

Wymiana okien drewnianych na okna PCV z parapetami (18 szt.) w budynkach przy ul. Chodkiewicza 30 blok A,B, i Niemcewicza 5 w Bydgoszczy. Data zamieszczenia informacji 07.09.2011 r.

Ogłoszenie o zamówieniu. data zamieszczenia 15.04.2019

UKW/DZP-281-U-46/2019

 Ogłoszenie o zamówieniu. data zamieszczenia 15.04.2019

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-152/2020

Usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
16-11-2020, 11:26
publikacja: Kamila Dziewanowska

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-64/2020

Sukcesywne usługi w zakresie specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w bydgoszczy

Operacje:
16-06-2020, 13:39
publikacja: Kamila Dziewanowska

ogłoszenie o zamówieniu

Stanowisko asystenta koordynatora ds finansowych projektu Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Data zamieszczenia informacji 19.03.2010 r.