Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-41/2016

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-16/2016

Organizacja specjalistycznych szkoleń zawodowych dla studentów kierunków społecznych prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-18/2016

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-17/2016

Ochrona obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-37/2016

Dostawa narzędzi  na potrzeby UKW.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-39/2016

Dostawa wzorców i kolumienek dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-35/2016

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-36/2016

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-38/2016

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-34/2016

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego