Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-19/2017

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości, artykułów higienicznych
i przemysłowych  na potrzeby UKW

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-17/2017

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-16/2017

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analiz medycznych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-14/2017

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-15/2017

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-13/2017

Dostawa odczynników

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-12/2017

Dostawa aparatury badawczej

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-6/2017

Organizacja specjalistycznych szkoleń zawodowych dla studentów kierunków technicznych i humanistycznych prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-7/2017

Ubezpieczenie mienia, pojazdów, jednostek pływających i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy