Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-35/2016

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-36/2016

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-38/2016

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-34/2016

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony, nr UKW/DZP-281-R-2/2016

Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach parteru i I piętra budynku B, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Chodkiewicza 30.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-31/2016

Dostawa i montaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie monitoringu CCTV w Domu Studenta nr 1, przy ul. Łużyckiej 24 w Bydgoszczy w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-15/2016

Usługa cateringowa w formie bufetu dla studentów podczas spotkań w ramach wymiany dobrych praktyk realizowanych w projekcie pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni – absolwenci UKW”

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-14/2016

Opracowanie i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, przy ul. Pestalozxziego 18a na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO.