Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-8/2018

Usługa wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-6/2018

Dostawa artykułów biurowych

UKW-DZP-281-U-9/2018

„Opracowanie i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na budynek o funkcjach badawczych, dydaktycznych i administracyjno-gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-u-7/2018

Opracowanie i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania budowy Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-4/2018

Usługa cateringowa realizowana podczas trwania szkoleń studentów w projekcie pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni – absolwenci UKW”

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-D-5/2018

! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !

  Dostawa serwerów na potrzeby UKW w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-2/2018

Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-11/2017

Przygotowanie,  dostawa i wydanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-19/2017

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości, artykułów higienicznych
i przemysłowych  na potrzeby UKW