Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-2/2017

Usługa cateringowa realizowana podczas trwania szkoleń studentów w projekcie pn. „Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni – absolwenci UKW”

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-3/2017

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu do badań, aparatury badawczej

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-1/2017

Wykonanie fazy terenowej badań oraz przygotowanie i przekazanie baz danych empirycznych w projekcie „Połączenie podejścia emic i etic w badaniu zachowań rodzicielskich i przywiązania” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-2/2017

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-1/2017

Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych na potrzeby UKW.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-20/2016

Przygotowanie,  dostawa i wydanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-41/2016

Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-16/2016

Organizacja specjalistycznych szkoleń zawodowych dla studentów kierunków społecznych prowadzonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-18/2016

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-17/2016

Ochrona obiektów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy