Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-11/2017

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-8/2017

Usługa cateringowa w formie bufetu dla studentów podczas spotkań w ramach wymiany dobrych praktyk realizowanych w projekcie pn. Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-1/2017

Modernizacja budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przy ul. Poniatowskiego 12 - etap IV, wykonanie ogrodzenia zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-5/2017

Usługa cateringowa w formie bufetu dla studentów podczas spotkań w ramach wymiany dobrych praktyk realizowanych w projekcie pn. Wykwalifikowani, aktywni, komunikatywni - absolwenci UKW.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-3/2017

Remont III piętra budynku dydaktycznego, przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-9/2017

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-R-2/2017

Remont III piętra budynku dydaktycznego, przy ul. Jagellońskjiej 11 w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-8/2017

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-6/2017

Dostawa aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego, chlorku żelaza, trifluoroacetic acid

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-7/2017

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania