Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-27/2016

Sukcesywna dostawa artykułów galanterii biurowej i artykułów papierniczych

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-28/2016

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości, atrykułów higienicznych i przemysłowych.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-12/2016

Opracowanie i wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy, przy ul. Pestalozziego 18 a - na Niepubliczny Zespół Szkół - Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego dzieci i młodzieży NATO.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-26/2016

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-24/2016

Dostawa fabrycznie nowych materiałów elektrycznych i narzędzi na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-D-23/2016

Dostawa odczynników, sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-U-8/2016

Otwarcie rachunku bieżącego wraz z linią kredytową odnawialną do wysokości 5.000 000,00 zł

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-D-22/2016

Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy