Regulamin Zamówień Publicznych

Regulamin zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 49/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Uwaga!!! W związku z wprowadzeniem Platformy Zakupowej oraz obowiązkiem elektronizacji zamówień publicznych Regulamin jest w trakcie modyfikacji.