Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-2/2020

Dostawa kompletu: Spektrofotometr, Połyskomierz

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/313638

Operacje:
12-02-2020, 09:37
publikacja: Agnieszka Pladwig
18-02-2020, 12:24
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-1/2020

Dostawa Pistoletu chłodzącego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/313020

Operacje:
11-02-2020, 10:04
publikacja: Agnieszka Pladwig
17-02-2020, 12:09
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-40/2019

Wykonanie badań SEM i EDX wraz z analizą powłok polimerowych przeznaczonych do metalizowania