Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-37/2018

Dostawa kolumienek, odczynników

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-30/2018

Dostawa odczynników do badań