Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

UKW/DZP-282-ZO-B-17/2020

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360859

Operacje:
02-07-2020, 13:18
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-23/2020

Dostawa kolumienek do badań

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360815

Operacje:
02-07-2020, 12:29
publikacja: Weronika Janecka

UKW/DZP-282-ZO-B-19/2020

Dostawa sondy do pomiaru wilgotności gleby

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360406

Operacje:
01-07-2020, 12:06
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-22/2020

Dostawa zestawu wodoszczelnego termohigrometru

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359674

Operacje:
29-06-2020, 11:03
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-16/2020

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359139

Operacje:
25-06-2020, 12:33
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-14/2020

Dostawa wiskozymetrów szklanych oraz piknometru

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/358631

Operacje:
24-06-2020, 10:43
publikacja: Agnieszka Pladwig
01-07-2020, 12:06
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-18/2020

Dostawa zestawu wodoszczelnego termohigrometr

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/358189

Operacje:
23-06-2020, 11:10
publikacja: Agnieszka Pladwig
29-06-2020, 11:02
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-15/2020

Dostawa zestawu tygli

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/357494

Operacje:
19-06-2020, 11:23
publikacja: Agnieszka Pladwig
29-06-2020, 11:02
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-13/2020

Dostawa odczynników do badań

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356230

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-12/2020

„Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego odwróconego wraz z oprogramowaniem do cyfrowej rejestracji i analizy obrazu na potrzeby UKW”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:https://platformazakupowa.pl/transakcja/355549

Operacje:
10-06-2020, 08:50
publikacja: Agnieszka Jankowska
15-06-2020, 13:59
modyfikacja: Agnieszka Jankowska