Zamówienia Kontraktu Terytorialnego

Roboty Budowlane UKW/DZP-281-R-65/2018

Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

DOSTAWA APARATURY W 7 CZĘŚCIACH UKW/DZP/281-D-70/2018

1. Mikroskop metalograficzny odwrócony

2. Kamera 5 mln pikseli, oprogramowanie NIS BR moduł EDF do mikroskopu metalograficznego odwróconego

3. Piec gazoszczelny z wyposażeniem

4. Mikroskop skaningowy z przystawką EDS (do analizy składu chemicznego)

5. Dylatometr automatyczny DA-3

6. Zgrzewarka do termopar

7. Przenośny rejestrator emisji akustycznej oraz dwa sensory i falowód

Nadzór Inwestorski

Nadzór Inwestorski - biblioteka

Nadzór Inwestorski

POstępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy budynku

UKW/DZP-281-U-51/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na budynek o funkcjach badawczych, dydaktycznych i administracyjno gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.