Zamówienia Kontraktu Terytorialnego

Przetarg nieograniczony UKW/DZP-281-U-27/2019

Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: pn. „Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie” 

Roboty Budowlane UKW/DZP-281-R-65/2018

Budowa Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

 Link do dokumentacji:

https://wetransfer.com/downloads/e06d4377507e51609dd98fd3f1725c7f20181107152611/b59a244bda2731ffffe5159874b4939220181107152611/119ab2

https://wetransfer.com/downloads/0f485ae43f1b25cb6de51356af0e040620181122081727/4af7d5296cd76872ad3b1f48c01deff820181122081727/a56d64

Dostawa aparatury UKW/DZP-281-D-67/2018

Wysokorozdzielczy stacjonarny system do analizy struktury materiałów porowatych

DOSTAWA APARATURY W 3 CZĘŚCIACH UKW/DZP - 281-D-68/2018

1. Zintegrowany system druku 3D w technologii DMLS oraz CJP

2. Skaner 3D

3. Zaawansowane oprogramowanie do skanowania i edycji modeli 3D

DOSTAWA APARATURY W 7 CZĘŚCIACH UKW/DZP/281-D-70/2018

1. Mikroskop metalograficzny odwrócony

2. Kamera 5 mln pikseli, oprogramowanie NIS BR moduł EDF do mikroskopu metalograficznego odwróconego

3. Piec gazoszczelny z wyposażeniem

4. Mikroskop skaningowy z przystawką EDS (do analizy składu chemicznego)

5. Dylatometr automatyczny DA-3

6. Zgrzewarka do termopar

7. Przenośny rejestrator emisji akustycznej oraz dwa sensory i falowód

Nadzór Inwestorski UKW/DZP-281-U-64/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biblioteki przy
ul. Chodkiewicza 30
w Bydgoszczy na budynek o funkcjach badawczych, dydaktycznych i administracyjno-gospodarczych
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

Nadzór Inwestorski

POstępowanie o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla budowy budynku

UKW/DZP-281-U-51/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na budynek o funkcjach badawczych, dydaktycznych i administracyjno gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.