Zamówienia na usługi społeczne art. 359 ustawy Pzp

Ogłoszenie na usługi społeczne nr UKW/DZP/281-U/152/2021

Przeprowadzenie szkoleń  praktycznych Treningu Zastępowania Agresji ART. (I i II stopień) dla 60 studentów kierunku pedagogika resocjalizacyjna, w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW”.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/549074

Operacje:
08-12-2021, 10:24
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Ogłoszenie na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-150/2021

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz o szkoły i z powrotem zgodnie z harmonogramem zajęć.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/546846

Operacje:
03-12-2021, 11:30
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Ogłoszenie na usługi społeczne, nr postępowania UKW/DZP-281-U-136/2021

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje studentów - zakończonych procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych kompetencji/kwalifikacji w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/542995

Ogłoszenie na usługi społeczne, nr postępowania UKW/DZP-281-U-143/2021

Przeprowadzenie szkoleń  praktycznych Treningu Zastępowania Agresji ART. (I i II stopień) dla 60 studentów kierunku pedagogika resocjalizacyjna, w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW”.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/45037/details

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE nr UKW/DZP-281-U-86/2021

Opracowanie dydaktycznych materiałów wideo dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/34748/details

Operacje:
22-07-2021, 13:21
publikacja: Agnieszka Malinowska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE nr UKW/DZP-281-U-71/2021

Opracowanie dydaktycznych materiałów wideo dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/33395/details

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE nr UKW/DZP-281-U-46/2021

Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia  w zakresie środowiska SAP dla pracowników Instytutu Informatyki i Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/36820 

Operacje:
07-06-2021, 15:03
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-14/2021

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/28720/details

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-43/2021

Organizacja specjalistycznego szkolenia „Akredytowany Praktyk Tutoringu” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/28222/details

 

Operacje:
11-05-2021, 12:32
publikacja: Kamila Dziewanowska
11-05-2021, 12:35
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZ-281-U-15/2021

Organizacja specjalistycznego szkolenia „Akredytowany Praktyk Tutoringu” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/26572/details

 

Operacje:
20-04-2021, 09:12
publikacja: Kamila Dziewanowska
20-04-2021, 09:13
modyfikacja: Kamila Dziewanowska