Zamówienia na usługi społeczne art. 138 o ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-129/2020

Sukcesywna dostawa gotowych posiłków profilaktycznych dla pracowników gospodarczych UKW w Bydgoszczy

Operacje:
12-10-2020, 12:23
publikacja: Agnieszka Malinowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-127/2020

przeprowadzenie 2 szkoleń dialog motywujący oraz terapia skoncentrowana na rozwiązaniu w obiektach UKW w Bydgoszczy dla 15 studentów studiów dualnych beneficjentów projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-116/2020

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami dla pracowników w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17)

Operacje:
30-09-2020, 09:27
publikacja: Agnieszka Jankowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-120/2020

przeprowadzenie 2 szkoleń dialog motywujący oraz terapia skoncentrowana na rozwiązaniu w obiektach UKW w Bydgoszczy dla 15 studentów studiów dualnych beneficjentów projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00

Operacje:
21-09-2020, 13:01
publikacja: Agnieszka Jankowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-104/2020

Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego w projekcie „UNIWERSALNE UKW na pedagogice resocjalizacyjnej” POWR.03.05.00-00-PU10/19” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-85/2020

na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych ( zamówienia publiczne) dla pracowników w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-79/2020

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń:

1 zadanie - z zakresu niepełnosprawności narządu słuchu i mowy

2 zadanie - z zakresu niepełnosprawności narządu wzroku

3 zadanie - z zakresu niepełnosprawności narządu ruchu

w projekcie „Uniwersytet Równych Szans”      POWR.03.05.00-00-A029/19-00” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 25.08.2020