Zamówienia na usługi społeczne art. 359 ustawy Pzp

Ogłoszenie na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-175/2020

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA : zatrudnienie osób niepełnosprawnych dla 3-4 osób, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym:

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- kodeks pracy;

- ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ogłoszenie na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-161/2020

Przygotowanie, dostarczenie oraz wydanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłosznie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-147/2020

Świadczenie usług ochroniarskich w tym całodobowego monitorowania wszystkich systemów sygnalizacji pożarowej, podejmowaniu interwencji przez patrol interwencyjny w obiektach UKW, monitorowanie (przyjmowanie) sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, monitoring wizyjny zewnętrzny na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Operacje:
30-11-2020, 12:22
publikacja: Kamila Dziewanowska
30-11-2020, 12:27
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-129/2020

Sukcesywna dostawa gotowych posiłków profilaktycznych dla pracowników gospodarczych UKW w Bydgoszczy

Operacje:
12-10-2020, 12:23
publikacja: Agnieszka Malinowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-127/2020

przeprowadzenie 2 szkoleń dialog motywujący oraz terapia skoncentrowana na rozwiązaniu w obiektach UKW w Bydgoszczy dla 15 studentów studiów dualnych beneficjentów projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-116/2020

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami dla pracowników w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17)

Operacje:
30-09-2020, 09:27
publikacja: Agnieszka Jankowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-120/2020

przeprowadzenie 2 szkoleń dialog motywujący oraz terapia skoncentrowana na rozwiązaniu w obiektach UKW w Bydgoszczy dla 15 studentów studiów dualnych beneficjentów projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00

Operacje:
21-09-2020, 13:01
publikacja: Agnieszka Jankowska