Zamówienia na usługi społeczne art. 359 ustawy Pzp

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE nr UKW/DZP-281-U-46/2021

Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia  w zakresie środowiska SAP dla pracowników Instytutu Informatyki i Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Stawiamy na rozwój UKW”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/36820 

Operacje:
07-06-2021, 15:03
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-14/2021

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/28720/details

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-43/2021

Organizacja specjalistycznego szkolenia „Akredytowany Praktyk Tutoringu” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/28222/details

 

Operacje:
11-05-2021, 12:32
publikacja: Kamila Dziewanowska
11-05-2021, 12:35
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZ-281-U-15/2021

Organizacja specjalistycznego szkolenia „Akredytowany Praktyk Tutoringu” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet”

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/26572/details

 

Operacje:
20-04-2021, 09:12
publikacja: Kamila Dziewanowska
20-04-2021, 09:13
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Ogłoszenie na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-175/2020

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA : zatrudnienie osób niepełnosprawnych dla 3-4 osób, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym:

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

- kodeks pracy;

- ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ogłoszenie na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-161/2020

Przygotowanie, dostarczenie oraz wydanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłosznie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-147/2020

Świadczenie usług ochroniarskich w tym całodobowego monitorowania wszystkich systemów sygnalizacji pożarowej, podejmowaniu interwencji przez patrol interwencyjny w obiektach UKW, monitorowanie (przyjmowanie) sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, monitoring wizyjny zewnętrzny na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Operacje:
30-11-2020, 12:22
publikacja: Kamila Dziewanowska
30-11-2020, 12:27
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-129/2020

Sukcesywna dostawa gotowych posiłków profilaktycznych dla pracowników gospodarczych UKW w Bydgoszczy

Operacje:
12-10-2020, 12:23
publikacja: Agnieszka Malinowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-127/2020

przeprowadzenie 2 szkoleń dialog motywujący oraz terapia skoncentrowana na rozwiązaniu w obiektach UKW w Bydgoszczy dla 15 studentów studiów dualnych beneficjentów projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00