Zamówienia na usługi społeczne art. 138 o ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-31/2020

Przeprowadzenie szkolenia TZA AMITY ART I i II stopień w obiektach UKW w Bydgoszczy dla 30 studentów studiów dziennych dualnych beneficjentów projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00

Operacje:
12-03-2020, 12:12
publikacja: Agnieszka Jankowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-155/2019

Ogłoszenie na usługi społecznena: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych dla pracowników w projekcie "Nowoczesny Uniwersytet", realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja. Rozwój (POWER.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17).

Operacje:
23-12-2019, 09:30
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-154/2019

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
17-12-2019, 14:35
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-142/2019

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
04-12-2019, 12:22
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
12-12-2019, 12:46
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-141/2019. Zamieszczono 21.11.2019r

Świadczenie usługi noclegowej dla uczestników konferencji organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
21-11-2019, 13:53
publikacja: Kamila Dziewanowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-136/2019. Zamieszczono 15.11.2019r

Świadczenie usługi noclegowej dla uczestników konferencji organizowanej przez UKW w Bydgoszczy

Operacje:
15-11-2019, 14:25
publikacja: Kamila Dziewanowska

Ogłoszenie na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-122/2019 - treść, data zamieszczenia 08. 11. 2019 r.

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Operacje:
08-11-2019, 14:03
publikacja: Luiza Łączka-Wojtecka
08-11-2019, 14:04
modyfikacja: Luiza Łączka-Wojtecka

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-132/2019. Zamieszczono 07.11.2019 r

Świadczenie usługi noclegowej dla słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w projekcie pn. "Nowoczesny Uniwersytet" 

Operacje:
07-11-2019, 10:22
publikacja: Kamila Dziewanowska
07-11-2019, 10:24
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-130/2019. Zamieszczono 31.10.2019r

Świadczenie usługi noclegowej dla studentów podczas wizyty studyjnej realizowanej w projekcie pn. "Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami"

Operacje:
31-10-2019, 11:05
publikacja: Kamila Dziewanowska