Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-25/2018

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZO-282-B-21/2018

Dostawa wieloparametrowego, przenosnego miernika terenowego do pomiarów fizykochemicznych wody wraz z elektrodami i czujnikami na potrzeby prac badawczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.