Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-60/2016

Usługa optymalizacji przygotowania bibliotek genomowych oraz sekwencjonowania następnej generacji z wykorzystaniem metody: sekwencjonowania DNA powiazanego z miejscem restrykcji dwóch enzymów (ang. double-digestRestrictionsiteassociated DNA, dd-RA), w ramach grantu Opus 10.