Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-49/2016

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników dla UKW.

 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert!

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-50/2016

Dostawa fabrycznie nowych kolumn, elektrod, sensorów

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-45/2016

Dostawa fabrycznie nowych kolumn, elektrod, sensorów, lepkościomierza

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-42/2016

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego i odczynników dla Wydziału Nauk Przyrodniczych

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-41/2016

Usługa przygotowania bibliotek genomowych oraz sekwencjonowanie następnej generacji z wykorzystaniem metody: sekwencjonowania DNA powiazanego z miejscem restrykcji dwóch enzymów w ramach Grantu Maestro finansowanego z Narodowego Centrum Nauk