Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-27/2016

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert!!

Dostawa wyposażenia laboratoryjnego i odczynników w ramach dotacji MNiSW „Badania Młodych Naukowców