Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)