Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

UKW/DZP-282-ZO-B-25/2020

Dostawa miernika stresu roślin

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/364352

Operacje:
16-07-2020, 14:11
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-24/2020

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/362325

Operacje:
08-07-2020, 12:41
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-21/2020

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Katedry Biologii Środowiska z UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/361878

Operacje:
07-07-2020, 12:25
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-17/2020

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360859

Operacje:
02-07-2020, 13:18
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-23/2020

Dostawa kolumienek do badań

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360815

Operacje:
02-07-2020, 12:29
publikacja: Weronika Janecka

UKW/DZP-282-ZO-B-19/2020

Dostawa sondy do pomiaru wilgotności gleby

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360406

Operacje:
01-07-2020, 12:06
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-22/2020

Dostawa zestawu wodoszczelnego termohigrometru

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359674

Operacje:
29-06-2020, 11:03
publikacja: Agnieszka Pladwig
08-07-2020, 12:41
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-16/2020

Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359139

Operacje:
25-06-2020, 12:33
publikacja: Agnieszka Pladwig
08-07-2020, 12:41
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-14/2020

Dostawa wiskozymetrów szklanych oraz piknometru

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/358631

Operacje:
24-06-2020, 10:43
publikacja: Agnieszka Pladwig
01-07-2020, 12:06
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-B-18/2020

Dostawa zestawu wodoszczelnego termohigrometr

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/358189

Operacje:
23-06-2020, 11:10
publikacja: Agnieszka Pladwig
29-06-2020, 11:02
modyfikacja: Agnieszka Pladwig