Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-51/2017

Dostawa materiałów zużywalnych

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-47/2017

Dostawa cieplarki laboratoryjnej