Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-44/2017

Dostawa odczynników do badań

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-45/2017

Dostawa mieszadła magnetycznego, naczynek, generatora srebra i nanocząsteczek srebra na potrzeby UKW

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-42/20017

Usługa przygotowania bibliotek genomowych oraz sekwencjonowania DNA następnej generacji z wykorzystaniem techniki ddRAD (ang. double-digest Restriction site associaded DNA) z prób pochodzących z jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.).

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-34/2017

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych