Zamówienia z dziedziny nauki (art.4 d ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP)

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-B-24/2017

Dostawa specjalistycznego programu komputerowego Canoco 5, wraz z instrukcją Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO 5, na potrzeby Katedry Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w ramach projektu badawczego "Roztocze glebowe mezoform rzecznych".

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-B-22/2017

Dostawa specjalistycznego programu komputerowego Canoco 5 wraz z instrukcją Moltivariate Analysis of Ecological Data using Canoco 5, na potrzeby Katedry Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach realizacji projektu badawczego "Roztocze glebowe mezoform rzecznych"