Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-20/2021

Dostawa artykułów ogrodniczych, roślin i środków ochrony roślin na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/26839/details

Operacje:
22-04-2021, 15:01
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-17/2021

Usługa wykonania badań dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w projekcie NEUROPLAY - Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/25963/details

Operacje:
09-04-2021, 12:39
publikacja: Kamila Dziewanowska
09-04-2021, 12:50
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-13/2021

Dostawa i montaż klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/25551/details 

Operacje:
01-04-2021, 10:24
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-14/2021

Wykonanie posadzki antypoślizgowej w pomieszczeniu laboratoryjnym w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/25304/details

Operacje:
29-03-2021, 14:07
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-11/2021

Dostawa artykułów sportowych

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/25193/details 

Operacje:
23-03-2021, 09:37
publikacja: Małgorzata Zbierzchowska
29-03-2021, 13:02
modyfikacja: Małgorzata Zbierzchowska