Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-32/2020

Wykonanie i dostarczenie kalendarzy z logotypem UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360134

Operacje:
30-06-2020, 13:12
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-33/2020

Dostawa fabrycznie nowych artykułów sportowych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/360110

Operacje:
30-06-2020, 12:24
publikacja: Agnieszka Pladwig
30-06-2020, 12:24
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-30/2020

Dostawa blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i folii kolorowej do drukarki EVOLIS DUALYS

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359460

Operacje:
26-06-2020, 13:03
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-28/2020

Wykonanie robót polegających na wymianie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi, zabudową 5 szt. studni typu Wavin, odtworzeniem terenu wzdłuż budynku „D”, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/357161

Operacje:
18-06-2020, 11:09
publikacja: Agnieszka Pladwig
01-07-2020, 12:07
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-29/2020

Dostawa fabrycznie nowych artykułów sportowych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/356401

Operacje:
16-06-2020, 09:22
publikacja: Agnieszka Pladwig
30-06-2020, 12:23
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-23/2020

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu AGD na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/350888

Operacje:
28-05-2020, 11:21
publikacja: Agnieszka Pladwig
08-06-2020, 09:55
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-27/2020

Dostawa sprzętu biurowego, multimedialnego i RTV na potrzeby UKW.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/348231

Operacje:
21-05-2020, 16:41
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-26/2020

Dostawa artykułów ogrodniczych, sprzętu ogrodniczego i środków ochrony roślin na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/343173

Operacje:
07-05-2020, 17:10
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-16/2020

Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/341912

Operacje:
05-05-2020, 12:22
publikacja: Agnieszka Pladwig
28-05-2020, 11:19
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-21/2020

Dostawa artykułów ogrodniczych, sprzętu ogrodniczego i środków ochrony roślin na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/340581

Operacje:
29-04-2020, 14:41
publikacja: Weronika Janecka