Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-12/2020

Dostawa środków biobójczych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/319965

Operacje:
27-02-2020, 11:26
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-11/2020

Wydruk asortymentu papierniczego na potrzeby Bydgoskiego Festiwalu Nauki 2020

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/319221

Operacje:
26-02-2020, 11:21
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-10/2020

Wywóz odpadów biodegradowalnych z obiektów należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/318151

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-8/2020

Sukcesywna dostawa chemii basenowej na potrzeby UKW w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/317495

Operacje:
21-02-2020, 10:48
publikacja: Agnieszka Pladwig
27-02-2020, 14:08
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-9/2020

Usługa dezynsekcji i deratyzacji w obiektach UKW w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/317690

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-5/2020

Wywóz odpadów biodegradowalnych z obiektów należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/315548

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-7/2020

Dostawa wraz z usługą wymiany lin nośnych dźwigu osobowego ORONA zainstalowanego w Bibliotece UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/315373

Operacje:
17-02-2020, 12:08
publikacja: Agnieszka Pladwig
24-02-2020, 10:16
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-4/2020

Dostawa 8 krzeseł ewakuacyjnych na potrzeby UKW.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/310195

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-2/2020

Dostawa 8 krzeseł ewakuacyjnych na potrzeby UKW.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ  POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/308248