Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-69/2020

Wykonanie prac pomiarowo-kontrolnych instalacji elektrycznych w obiektach UKW w Bydgoszczy w 2021

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/20280/details

Operacje:
01-12-2020, 14:13
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-82/2020

Dostawa urządzeń pomiarowych

https://ukw.ezamawiajacy.pl/pn/ukw/demand/notice/public/20231/details

Operacje:
30-11-2020, 14:09
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-80/2020

Prenumerata czasopism dla Biblioteki UKW

https://platformazakupowa.pl/transakcja/396513

Operacje:
17-11-2020, 08:47
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-79/2020

Dostawa urządzeń pomiarowych i zakładek edukacyjnych

https://platformazakupowa.pl/transakcja/395211

Operacje:
12-11-2020, 10:03
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-78/2020

Dostawa sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/394894

Operacje:
10-11-2020, 14:22
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-76/2020

Dostawa sprzętu AGD

https://platformazakupowa.pl/transakcja/394131

Operacje:
09-11-2020, 09:41
publikacja: Agnieszka Pladwig

UKW/DZP-282-ZO-77/2020

Dostawa artykułów ogrodniczych i sprzętu ogrodniczego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/392165

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-75/2020

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego w budynku UKW przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10

https://platformazakupowa.pl/transakcja/388763

Operacje:
22-10-2020, 12:17
publikacja: Agnieszka Pladwig
06-11-2020, 11:00
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-74/2020

Dostawa artykułów ogrodniczych, sprzętu ogrodniczego i środków ochrony roślin na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/386615

Operacje:
15-10-2020, 14:15
publikacja: Weronika Janecka