Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-72/2020

Dostawa sprzętu AGD

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385529

Operacje:
13-10-2020, 11:54
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-73/2020

Wykonanie plansz informacyjnych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/385172

Operacje:
12-10-2020, 14:16
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-68/2020

Dostawa materiałów elektronicznych

https://platformazakupowa.pl/transakcja/384092

Operacje:
08-10-2020, 08:57
publikacja: Agnieszka Pladwig
08-10-2020, 08:58
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-71/2020

Analiza dostarczonego materiału roślinnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/383773

Operacje:
07-10-2020, 13:12
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-70/2020

Dostawa gazów atmosferycznych na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/383507

Operacje:
06-10-2020, 13:47
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-67/2020

Analiza dostarczonego materiału roślinnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/381790

Operacje:
30-09-2020, 11:21
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-65/2020

Dostawa systemu Informacji Prawnej On-line na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

https://platformazakupowa.pl/transakcja/378054

Operacje:
22-09-2020, 11:17
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-63/2020

Badania lekarskie 52 studentów studiów dualnych beneficjentów projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00

https://platformazakupowa.pl/transakcja/379221

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-66/2020

Dostawa sprzętu biurowego na potrzeby UKW

https://platformazakupowa.pl/transakcja/378488

Operacje:
17-09-2020, 13:47
publikacja: Agnieszka Pladwig
17-09-2020, 13:48
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-60/2020

Prowadzenie zajęć na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w obiektach UKW w Bydgoszczy dla 30 studentów studiów dualnych beneficjentów projektu POWR.03.01.00-00-DU14/18-00

https://platformazakupowa.pl/transakcja/378056