Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-61/2020

Prowadzenie zajęć na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w obiektach UKW w Bydgoszczy w projekcie „UNIWERSALNE UKW na pedagogice resocjalizacyjnej” POWR.03.05.00-00-PU10/19” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

https://platformazakupowa.pl/transakcja/378071

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-59/2020

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem sprzętu nagłaśniającego w Auli Atrium przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/375383

Operacje:
08-09-2020, 08:11
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-58/2020

Wykonanie banerów na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/374656

Operacje:
03-09-2020, 12:50
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-57/2020

Dostawa artykułów ogrodniczych, sprzętu ogrodniczego i środków ochrony roślin na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/374396

Operacje:
02-09-2020, 13:28
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-56/2020

Dostawa artykułów ogrodniczych, sprzętu ogrodniczego i środków ochrony roślin na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/374081

Operacje:
01-09-2020, 13:34
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-55/2020

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem sprzętu nagłaśniającego w Auli Atrium przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/373504

Operacje:
28-08-2020, 12:46
publikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-54/2020

Realizacja dwukierunkowej transmisji on-line w sieci Internet wraz z rejestracją w jakości HD konferencji pn. „XXV Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2020)” w terminie 8-11 września 2020 r. w obiekcie hotelowym na terenie powiatu świeckiego.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/372952

Operacje:
26-08-2020, 13:58
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-53/2020

Usługa umożliwienia korzystania z wybranych obiektów rekreacyjno-sportowych przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/371945

Operacje:
21-08-2020, 11:30
publikacja: Weronika Janecka
21-08-2020, 11:30
modyfikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-52/2020

Remont stolarki drzwiowej w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/371260

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-49/2020

Dostawa drukarek 3D

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/370906

Operacje:
18-08-2020, 10:11
publikacja: Agnieszka Pladwig