Zamówienia publiczne do 30.000 euro

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-48/2020

Dostawa sprzętu entymologicznego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/370183

Operacje:
13-08-2020, 09:17
publikacja: Agnieszka Pladwig
13-08-2020, 10:25
modyfikacja: Agnieszka Pladwig

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-46/2020

 Organizacja XXV Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2020)  w terminie 8-11 września 2020 r.

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369665

Operacje:
11-08-2020, 12:38
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-45/2020

Remont stolarki drzwiowej w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/369653

Operacje:
11-08-2020, 12:27
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-44/2020

Remont pomieszczeń w Domu Studenta

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/368885

Operacje:
06-08-2020, 13:52
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-41/2020

Remont stolarki drzwiowej w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/368257

Operacje:
04-08-2020, 10:46
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-42/2020

Wykonanie robót budowlanych na III piętrze w budynku dydaktyczno-administracyjnym w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 11 w Bydgoszczy

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/368332

Zapytanie Ofertowe UKW/DZP-282-ZO-40/2020

Usługa wykonania badań dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w projekcie NEUROPLAY - Opracowanie intuicyjnego, przenośnego urządzenia treningowego, bazującego na metodzie biofeedback, ukierunkowanej na wspieranie funkcjonowania poznawczego w procesie starzenia się w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/367790

Operacje:
31-07-2020, 13:20
publikacja: Kamila Dziewanowska
31-07-2020, 13:24
modyfikacja: Kamila Dziewanowska

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-39/2020

Organizacja XXV Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2020)  w terminie 8-11 września 2020 r. 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/367534

Operacje:
30-07-2020, 14:17
publikacja: Weronika Janecka

Zapytanie Ofertowe nr UKW/DZP-282-ZO-37/2020

Dostawa sprzętu entymologicznego na potrzeby UKW

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/364508

Operacje:
17-07-2020, 11:11
publikacja: Agnieszka Pladwig