Absolwenci

Absolwenci UKW

4264 – dokładnie tyle osób odebrało dyplomy ukończenia studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2011/2012. Część z nich nie zakończy jednak na tym akcie swojej przygody z Alma Mater.

Nasi absolwenci angażują się w życie Uczelni, działając w różnych stowarzyszeniach i organizacjach, współpracują z nami w ramach swojej pracy zawodowej czy powracają tu jako pracownicy dydaktyczni i administracyjni. Do absolwentów nie tylko naszej Uczelni kierujemy zaproszenia na otwarte wykłady, koncerty i inne imprezy organizowane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.