Nauka

Aktualności

Nasze obszary badawcze

Nasza Uczelnia prowadzi szereg badań w ramach obecnych tu obszarów edukacji – nauk humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych, pedagogicznych oraz dotyczących sportu i edukacji muzycznej. Poza badaniami statutowymi, nasze jednostki organizują konferencje, sympozja i otwarte wykłady. Współpracujemy również z zewnętrznymi instytucjami i przedsiębiorstwami oraz z naukowcami zza granicy.

Warto w tym miejscu wskazać m.in. na projekty FLUMEN czy FORGER, w ramach których nasi pracownicy prowadzą badania i wymieniają się doświadczeniem z zagranicznymi instytucjami naukowymi.