Uniwersytet

Uniwersytet

Historia naszej Uczelni sięga 1969 roku, kiedy w Bydgoszczy powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która otrzymała później status Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a w 2000 roku – Akademii Bydgoskiej. Decyzją Sejmu RP 21 kwietnia 2005 roku AB została przekształcona w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Władca z dynastii Piastów nie bez powodu został wybrany na patrona Uczelni, bo w 1346 roku to właśnie Kazimierz Wielki podpisał akt lokacyjny Bydgoszczy. Tym samym nasza Uczelnia stała się jednym z młodszych Uniwersytetów w Polsce i jednocześnie najszybciej rozwijająca się szkołą wyższą w naszym kraju.

Rokrocznie otwieramy kilka nowych kierunków studiów, organizujemy szereg imprez dla akademickiej, ale również i bydgoskiej społeczności i stanowimy ważny punkt w strategii rozwoju Bydgoszczy.