Biuro ds. Stopni

Zawiadomienia o obronach, otwarte przewody doktorskie

Klaudia Boniecka (psychologia) - obrona 15.09.2020 godz. 12.00

Rozprawa doktorska nt.: "Zmiany w wybrnych aspektach psychospołecznego funkcjonowania osób z nadwagą i otyłych uczestniczących w różnych terapiach odchudzających" przygotowywana pod opieką naukową dr. hab. Hanny Liberskiej.

Publiczna obrona  doktorska odbędzie się dnia 15 września 2020 roku o godz.12.00 w Sali Senatu  przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Łukasz Brzeziński (pedagogika) -obrona 11.09.2020 godz.12.00

Rozprawa doktorska  "Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych - możliwości i ograniczenia" przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Ryszarda Gerlacha oraz dr hab. Renaty Tomaszewskiej, prof. uczelni.

Publiczna obrona  doktorska odbędzie się dnia 11 września 2020 roku o godz.12.00 w Auli Atrium  przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

mgr Łukasz Cieślakowski (pedagogika) - obrona 09.03.2020

Rozprawa "Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w twórczości Józefa Bocheńskiego” przygotowana pod opieką  dr. hab. Piotra Kostyło, prof. uczelni oraz dr Elżbiety Okońskiej.

Publiczna obrona odbędzie się 9 marca 2020 roku  o  godzinie 12.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

mgr Paweł Bielicki (historia) - obrona 28.01.2020r.

Rozprawa na temat: "Bliski Wschód w ujęciu polskich polityków i publicystów emigracyjnych w Londynie w latach 1945-1956" przygotowana pod opieką naukową prof. dra hab. Tadeusza Wolszy (UKW).

Publiczna obrona odbedzie się dnia 28 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku przy ul. Poniatowskiego 12, p.12 w Bydgoszczy.

 

mgr Piotr Kulpa (literaturoznawstwo) - obrona 10.01.2020 r.

Rozprawa na temat: "Mit nowoczesnego wynalazku. Rower w literaturze i kulturze polskiej przełomu XIX i XX wieku" przygotowana pod opieką naukową dra hab. Marka Kurkiewicza, prof. uczelni (UKW).

Publiczna obrona odbedzie się dnia 10 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 w Sali Senatu przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

 

Adam Sokołowski (nauki o polityce i administracji) - obrona 20.01.2020

Rozprawa "Determinanty polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego po przystąpieniu  Polski do NATO” przygotowywana pod opieką prof. dr. hab. Adama Gwiazdy.

Publiczna obrona odbedzie się 20 stycznia 2020 roku  o  godzinie 13.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

 

Aleksandra Rzyska (pedagogika) - obrona 21.09.2020 godz. 10.30

Rozprawa doktorska nt.: "Reprezentacje uniwersytetu w dyskursie prasowym" przygotowywana pod opieką naukową dr. hab. Heleny Ostrowickiej, prof. uczelni oraz  dr Dominik Chomik.

Publiczna obrona  doktorska odbędzie się dnia 21 września 2020 roku o godz.10.30 w Sali Rady Wydziału Pedagogiki (p.23-24)  przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Aleksandra Wolska (psychologia) - obrona 21.01.2020

Rozprawa doktorska  "Osobowość a postawy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi" przygotowywana pod opieką  naukową dr. Bogdana Pietrulewicza, prof. uczelni.

Publiczna obrona odbedzie się 21 lstycznia 2020 roku  o  godzinie 12.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Dominik Traczykowski (pedagogika) - obrona 15.09.2020 godz.14.00

Rozprawa doktorska "Pedagogiczne aspekty myśli Kazimierza Twardowskiego" przygotowywana pod opieką naukową dr. hab. Piotra Kostyło, prof. uczeni oraz  dr. Witolda Brzezińskiego.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 15 września 2020 roku o godz. 14.00 w Auli im. A. Wilczyńskiego (Aula 27) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

 

Ewa Stępka-Tykwińska (psychologa)

Rozprawa doktorska mgr Ewy Stępki-Tykwińskiej w dyscyplinie psychologia nt.:„Elastyczność poznawcza i poczucie umiejscowienia kontroli w pracy a wypalenie zawodowe u funkcjonariuszy Policji” przygotowana pod opieką naukową dr hab. Małgorzaty Basinskiej, prof. uczelni oraz dr Izabeli Grzankowskiej.

Publiczna obrona doktorska odbędzie się dnia 1 grudnia 2020 roku o godz. 12.00.

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Przebieg obrony będzie rejestrowany i moderowany.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a299a56c6e6474d39bcf305b8380c9f70%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f619936d-221d-4b27-a9de-4cd2ad7044f8&tenantId=3ccf64f7-0df2-4de7-8098-91edb59693e4

Jarosław Ocalewski (psychologia) - obrona 10.01.2020

Rozprawa "Rola czynników poznawczych i emocjonalnych w zmianie zachowań zdrowotnych w chorobie nowotworowej jelita grubego" przygotowywana pod opieką dr. hab. Pawła Izdebskiego, prof. uczelni

Publiczna obrona odbedzie się 10 stycznia 2020 roku  o  godzinie 12.00 w sali Rady Naukowej Wydziału Pedagogiki  (s.23-24) przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Łukasz Cieślakowski (pedagogika)

Rozprawa "Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w pracach Józefa Bocheńskiego" przygotowywana pod opieką dr. hab. Piotra Kostyło, prof. uczelni oraz  dr. Witolda Brzezińskiego