Biuro ds. Stopni
Biuro ds. Stopni zaprasza do kontaktu Biuro ds. Stopni zaprasza do kontaktu

Biuro ds. Stopni zaprasza do kontaktu

tel. 52 34 19 301, bs@ukw.edu.pl

Biuro ds. Stopni

Biuro ds. Stopni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zajmuje się obsługą administracyjną procesu nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz obsługą administracyjną szkoły doktorskiej.

Biuro ds. Stopni udziela wszelkich informacji związanych z procedurami nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego (m.in. wymagania, koszt, publikacje, urlopy, nostryfikacja). 

Obecnie postępowania doktorskie prowadzone są wg czterech procedur:
1) dotychczasowej (przewody wszczęte do 2019 roku),
2) przejściowej (doktoranci ze studiów III stopnia wszczynający postępowania na nowych zasadach),
3) dla osób piszących doktorat w trybie eksternistycznym (tzw. doktorat "z wolnej stopy"),
4) dla absolwentów szkoły doktorskiej.

Biuro ds. Stopni udziela informacji o rekrutacji do szkoły doktorskiej i stypendiach doktoranckich dla szkół doktorskich. 

Kontakt

Biuro ds. Stopni

pokój nr 126
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

tel. 52 34 19 301
tel. 52 34 19 148 (nostryfikacje, nagrody, publikacje)
tel. 52 34 19 218 (szkoła doktorska)