Pracownicy

 • mgr Alicja Wnuk-Lipińska - kierownik
  J. K. Chodkiewicza 30, budynek E, tzw. pawilon
  pokój 09, tel. 52 34 19 194
  e-mail: alicja.wnuk-lipinska@ukw.edu.pl
 • mgr Anita Olszewska - główny specjalista
  pokój 06, tel. 52 34 19 119, tel. kom. 723 667 141
  e-mail: anitao@ukw.edu.pl
 • mgr Małgorzata Matuszewska - specjalista ds. transportu
  pokój 09, tel. 52 34 19 249
  e-mail: malgosm@ukw.edu.pl, e-mail: dag@ukw.edu.pl
 • mgr Anna Wojtylak – samodzielny referent
  pokój 09, tel. 52 34 19 276
  e-mail: dag@ukw.edu.pl
 • mgr Katarzyna Luttmann - specjalista
  pokój 06, tel.52 34 19 365
  e-mail: dag@ukw.edu.pl
 • mgr Julia Bielawska - samodzielny referent
  pokój 06, tel. 52 34 19 365
  e-mail: dag@ukw.edu.pl
 • mgr Michalina Skonieczka - starszy referent 
  pokój 09, tel. 52 34 19 276
  e-mail: dag@ukw.edu.pl
 • Grażyna Muchewicz - samodzielny referent
  pokój 06, tel. 52 34 19 365
  e-mail: dag@ukw.edu.pl
 • Beata Zakrzewska - specjalista ds. administracyjnych
  ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 32 66 470
  e-mail: kaczyk@ukw.edu.pl; e-mail: dag@ukw.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy