Pracownicy

dr hab. Papuziński Andrzej
profesor uczelni, kierownik katedry

Papuziński Andrzej

dr hab.

+48 52 32 59 235
papuzin@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Wydział Nauk o Polityce i Administracji

Adres:

85-671 Bydgoszcz, ul. ks. J. Poniatowskiego 12

52 325 92 30
52 325 92 46
wnopia@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

Informacje:

Filozof i socjolog. Kierownik Katedry Polityki Rozwoju Zrównoważonego. Autor 2 monografii i ok. 120 artykułów naukowych, redaktor i współredaktor 8 prac zbiorowych; laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę "Życie – Nauka – Ekologia. Prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii". Zainteresowania badawcze ewoluowały od filozofii kultury, przez filozofię ekologii i etykę ekologiczną, zagadnienie edukacji ekologicznej oraz politykę ochrony środowiska, po filozofię i etykę zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem aksjologii polityki zrównoważonego rozwoju i problemu zła ekologicznego. Członek-założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego „Humanitas et Agricultura” z siedzibą w Sankt Petersburgu. Członek Rady Naukowej czasopisma “Problems of Sustainable Development” wydawanego pod auspicjami European Academy of Science and Arts w Salzburgu oraz pięciu innych ogólnopolskich czasopism naukowych. Współtwórca i jeden z kierowników działającego nieprzerwanie od 1995 r. Ogólnopolskiego Seminarium Habilitacyjno-Doktorskiego z Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju.

dr hab. Papuziński Andrzej