Pracownicy

specjalista

Cieplicka Małgorzata Maria

mgr

52 34 19 229
mciepl@ukw.edu.pl

Jednostka organizacyjna:

Dział Jakości i Organizacji Kształcenia

Adres:

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

0 5 34 19 215, 34 19 216 (229)
dydaktyka@ukw.edu.pl
otwórz stronę www

mgr Cieplicka Małgorzata Maria