dr Mochocki Michał Dodatkowa działalność

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

 

 1. Warsztaty: Narracyjne gry fabularne w pedagogice dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych, prowadzone w ramach Dni Nauki 2006 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (26 kwietnia 2006)

 2. Prelekcja i pokaz fechtunku historycznego i sportowego pt. Do szabel, panowie bracia! w ramach Dni Nauki 2007 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (27 kwietnia 2007)

 3. Wykład: Eques polonus sum poświęcony kulturze sarmackiej i pokaz fechtunku szablą bojową w ramach Dni Historyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (06 maja 2007)

 4. Wykład: "Collectible Card Games" – a Theoretical Introduction to Possible Applications of Card Games in Education i warsztaty na temat zastosowań gier karcianych w edukacji; w ramach Międzynarodowych Warsztatów Edukacyjnych pt. „Gry edukacyjne w profilaktyce chorób zakaźnych”, organizowanych przez Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM (13 czerwca 2007)

 5. Pokaz kostiumu, uzbrojenia i fechtunku historycznego i sportowego “Sprawa diabla – tutaj kulka, a tu szabla!” w ramach Dni Nauki 2008 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (16 kwietnia 2008)

 6. Wykład: Interakcja, symulacja, immersja: narzędzia edukacyjne XXI wieku w ramach Dni Nauki 2008 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (16 kwietnia 2008)

 7. Szkolenie dla nauczycieli pt. Rekonstrukcje i symulacje: najnowsze techniki edukacyjne pod patronatem UKW w Pomorskim Muzeum Wojskowym (25 maja 2008)

 8. Inicjatywa pn. "Forum Ludologiczne" - blok wystąpień naukowych i popularnonaukowych pod patronatem PTBG, organizowany na zjazdach miłośników i twórców gier, multimediów i fantastyki. Realizowane od 2008 na następujących imprezach: “Trójfikcje” w Gdyni, „Avangarda” i “ZjAva” w Warszawie, „Zahcon” i „Copernicon” w Toruniu, “Pyrkon” w Poznaniu oraz „Polcon” w różnych miastach

 9. Trzeci na UKW pokaz kostiumu, uzbrojenia i fechtunku historycznego i sportowego “Sprawa diabla – tutaj kulka, a tu szabla!” w ramach Dni Nauki 2009 (22 kwietnia 2009)

 10. Wykład: Wzorce projektowe gier: narzędzia badacza i projektanta, wygłoszony na spotkaniu Bydgoskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier (19 stycznia 2009)

 11. Wykład: Edukacyjny potencjał gier planszowych, wygłoszony na spotkaniu Bydgoskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier (16 marca 2009)

 12. Prezentacja podręcznika akademickiego dla badaczy gier pt. An Introduction to Game Studies. Games in Culture (autor: Frans Mäyrä) na spotkaniu Bydgoskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier (11 maja 2009)

 13. Wykład: Gry sarmackie - jak branża gier czerpie z tradycji I Rzeczypospolitej, wygłoszony na spotkaniu Bydgoskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier (23 listopada 2009) oraz na Bydgoskim Festiwalu Nauki na UKW (27 maja 2010)

 14. Warsztaty projektowania gier według podręcznika Rules of Play: Game Design Fundamentals Katie Salen i Erica Zimmermana, prowadzone na spotkaniu Bydgoskiego Koła Polskiego Towarzystwa Badania Gier (28 kwietnia 2009)

 15. Czwarty na UKW pokaz kostiumu, uzbrojenia i fechtunku historycznego i sportowego “Sprawa diabla – tutaj kulka, a tu szabla!” w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki (27 maja 2010)

 16. Wykład: Szlachcic strojny i zbrojny – wspólnie z mgr Aleksandrą Mochocką – inaugurujący cykl wykładów w ramach projektu PAD – Polska Akademia Dzieci (29 października 2010)

 17. Piąty na UKW pokaz kostiumu, uzbrojenia i fechtunku historycznego i sportowego “Sprawa diabla – tutaj kulka, a tu szabla!” w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki (26 maja 2011)

 18. Wykład: ALICE.ORG – programowanie 3D dla dzieci w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki (27 maja 2011)

 

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ

 1. Przewodniczący komitetu organizacyjnego konkursu historyczno-literackiego Eques polonus sum dla szkół licealnych województwa kujawsko-pomorskiego, pod egidą Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych (Bydgoszcz, wrzesień – listopad 2007)

 2. Organizator imprez kulturalnych i edukacyjnych opartych na „żywej rekonstrukcji historii” – turniejów rycerskich, inscenizacji kostiumowych, spotkań autorskich, prelekcji szkolnych, pokazów fechtunku itp. pod szyldem Szkoły Fechtunku Historycznego „Maximus”, później Kujawskiej Braci Szlacheckiej (2005 – 2008) i Pospolitego Ruszenia Szlachty Ziemi Krakowskiej (od 2009)

 3. Popularyzator wiedzy z zakresu historii nowożytnej, literaturoznawstwa i teorii gier poprzez prelekcje wygłaszane na ogólnopolskich zjazdach (konwentach) miłośników fantastyki. Od roku 2000 około 60 prelekcji.

 4. Autor projektu ośrodka edukacyjno-kulturalnego pn. „Gród Kazimierzowski”, prowadzącego działalność kształceniowo-wychowawczą oraz naukową (badania nad przydatnością gier fabularnych i rekonstrukcji historycznych jako narzędzi dydaktycznych). Projekt pozytywnie zaopiniowany m.in. przez Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 5. Przewodniczący komitetu organizacyjnego drugiej edycji konkursu historyczno-literackiego Eques polonus sum dla szkół licealnych województwa kujawsko-pomorskiego, pod egidą Stowarzyszenia Pomocy Charytatywnej "Wschód" (Bydgoszcz, wrzesień – listopad 2008)

 6. Główny koordynator imprezy kulturalno-edukacyjnej "Sarmacja 2008", obejmującej inscenizację batalistyczną, program kulturalny i konferencję popularnonaukową "Tradycje sarmackie w dzisiejszej kulturze polskiej". Główny organizator - Wojewódzki Ośrodek Kultury. Współorganizował m.in. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. (25-26 października 2008)

 7. Organizacja kursu fechtunku historycznego dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pilotaż odbył się w maju i czerwcu 2009, kontynuacja w 2009/10.

 8. Członek rady naukowej czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Badania Gier pt. Homo Ludens, zarejestrowanego w 2009 (ISSN 2080-4555).

 9. Twórca bloga informacyjno-kulturalnego „Portal Sarmacki. Wieści ze świata kultury sarmackiej” http://sarmacja.wordpressy.pl/ ; od marca 2010

 10. Inicjator i koordynator przystąpienia INiLS UKW do ogólnopolskiego projektu akademickiego Polska Akademia Dzieci w roku 2010/2011

 11. Współorganizator wizyty studyjnej „(Academic) Writing Skills – Necessity for Education and Work” – wspólnie z mgr Mikołajem Sobocińskim – przyjętej przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”: http://www.sv.org.pl/node/185 ; planowany termin realizacji: 14-17 maja 2012