dr Mochocki Michał Udział w konferencjach naukowych

Academic Conferences / Naukowe

 

 1. M. Mochocki, "Immersive / Emersive Representations of Subjectivity in Live Action Role Play" at Expanding Universes: Exploring Transfictional and Transmedial Ways of World-Building (Iagiellonian University, Kraków, 23-25.09.2016)
 2. M. Mochocki,“Studia humanistyczne a zatrudnialność w game devie” at Conference on Game Innovations (Politechnika Łódzka, Łódź, 1.07.2016)
 3. M. Mochocki, "The Narrative Affordances of Historical Storyworlds for Live Action Role Play, Tabletop Role Play, and Living History Reenactment" at Mind-Media Narrative (University of Warsaw, 20-22.06.2016)
 4. M. Mochocki (keynote speech), "CALL-to-GALL: Gamification-Assisted Language Learning" and workshop "CALL-to-GALL: Do-It-Yourself" at PL-CALL 2016: CALL for Mobility (Pedagogical University, Kraków, 2-3.06.2016)
 5. panel chair "Live Action Role Playing Games w służbie edukacji" at Culture-Generative Function of Games. Methods of Games Research (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 21-22.11.2015
 6. M. Mochocki, "Gamedec.UKW. A Case of Edu-Gamification for Game Designers” at International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning (Aristotle University, Thessaloniki, Greece), 19-20.11.2015
 7. M. Mochocki, "Curriculum Design for Game Design. Case Study of a Humanities-based Degree in Games" at Central and Eastern European Game Studies (Iagiellonian University, Kraków, Poland), 21-24.10.2015
 8. M. Mochocki, "Fantastic Narratives in Educational Gamification" at Oblicza Fantastyki (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland), 8-10.10.2015
 9. M. Mochocki, „Byliśmy wiedźminami. Larp Witcher School między adaptacją a kreacją" at Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Katowice, Poland), 14.07.2015
 10. M. Mochocki, M. Sobociński, „Gamification in Education – workshop” at ICT in Language Teaching (Osmangazi University, Eskisehir, Turkey), 4.06.2015
 11. M. Sobociński, M. Mochocki, „Minecraft: Promotion of Education” at Edutainment: Games, ICT and Education (University of Wrocław, Wrocław, Poland), 2.06.2015
 12. M. Mochocki, M. Sobociński, „Gamification in Education” at Edutainment: Games, ICT and Education (University of Wrocław, Wrocław, Poland), 2.06.2015
 13. M. Mochocki, „Larp College of Wizardry jako produkt i platforma aktywizmu społecznego” at Kultura zaangażowana. Społeczno-polityczne inspiracje w kulturze i sztuce (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Poland), 20.05.2015
 14. M. Mochocki, „From College of Wizardry to Witcher School. A Comparative Study of Franchise Larp Design” at DiGRA 2015 (Leuphana University, Lueneburg, Germany), 16.05.2015
 15. M. Mochocki, „Jak kształcimy projektantów gier?” at Creative Vibes. Kreatywnością napędzamy gospodarkę (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Poland), 7.05.2015
 16. A. Mochocka, M. Mochocki „Magia i Miecz Magazine Revisited: Evolution of Tabletop RPG in Poland, and its Anglo-Saxon Context” at Kulturotwórcza funkcja gier. Game-based learning / Game-biased learning (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 17.11.2014
 17. M. Mochocki, “Applied Larpology: RPG/LARP as a College Course” at Modern Society. Larp Methodologies. Problems and Perspectives (Belarussian State University, Mińsk, Belarus), 23.11.2013
 18. M. Mochocki, "Gamified Drama, or Larp as Drama in Education” at Modern Society. Larp Methodologies. Problems and Perspectives (Belarussian State University, Mińsk, Belarus), 23.11.2013
 19. panel chair “Perspektywy rozwoju gamifikacji” at Kulturotwórcza funkcja gier. Gamifikacja i gry stosowane (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 16.11.2013
 20. M. Mochocki, “Gamedec UKW Case Study: Building Curriculum for Game Studies and Design” at Kulturotwórcza funkcja gier. Gamifikacja i gry stosowane (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 16.11.2013
 21. M. Mochocki, „Gry fabularne LARP na lekcjach historii” in expert panel at Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland), 24.11.2013
 22. M. Mochocki, A. Mochocka, „GRAP’s Higher-Ed Gamification at UKW in Bydgoszcz” at Kulturotwórcza funkcja gier. Ludolog na uniwersytecie i poza nim (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) 25.11.2012
 23. M. Mochocki, „Gamifikacja szkolnictwa wyższego: szanse i zagrożenia” at Kulturotwórcza funkcja gier. Ludolog na uniwersytecie i poza nim (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 24.11.2012
 24. M. Mochocki, „Research Report: How Edu-Larp Works for Subject-Matter Knowledge” at Roleplaying in Games - 8th Annual Tampere Game Research Lab Spring Seminar (University of Tampere, Tampere, Finland), 10.04.2012
 25. M. Mochocki, "Sarmatian Games: More Than Fun" at Kulturotwórcza funkcja gier. Perspektywy rozwoju ludologii (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 20.11.2011
 26. M. Mochocki, „Po co nam Sarmacja? Komercyjny i ideologiczny potencjał dziedzictwa narodowego” at Fantastyczność i cudowność. Człowiek w zwierciadle przeszłości. Ucieczka od historii do Historii (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Poland), 10.05.2011
 27. M. Mochocki, „Wizerunek pierwszej Rzeczpospolitej w sarmackich rekonstrukcjach historycznych” at Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej (Iagiellonian University, Kraków), 25.11.2010
 28. M. Mochocki, “RPG Scenarios and the Question of Literariness” at Centres and Peripheries in Literature, (Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland), 24.11.2010
 29. M. Mochocki, “The Sarmatian Cultural Turn” at (Re)visions of History in Language and Fiction (Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland), 19.11.2010
 30. M. Mochocki, „Sarmackie dziedzictwo kulturowe w grze fabularnej Dzikie Pola” at Kulturotwórcza funkcja gier. Między przyjemnością a użytecznością (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 13.11.2010
 31. M. Mochocki, „Gry sarmackie: nie tylko zabawa” at Projekt Sarmacja (Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland) 7.05.2010
 32. M. Mochocki, „Lektury szkolne w ratingu PEGI” at Kulturotwórcza funkcja gier. Społeczny i naukowy status ludologii (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 17.10.2009
 33. M. Mochocki: „Teatralne gry fabularne (LARP-y) w nauczaniu szkolnym - projekt badawczy” at Kulturotwórcza funkcja gier. XXI wiek - wiekiem gier? Przydatność gier w poznawaniu i kształtowaniu zjawisk społecznych (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 23.11.2008
 34. M. Mochocki, „Etyka bohaterów narracyjnych gier fabularnych” at Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 25.11.2007
 35. M. Mochocki, „Gród Kazimierzowski – projekt edukacyjno-kulturalny” at Kulturotwórcza funkcja gier. Cywilizacja zabawy czy zabawy cywilizacji? Rola gier we współczesności (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 24.11.2007
 36. M. Mochocki, „Scenariusze narracyjnych gier fabularnych. Propozycja metody badawczej” at Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 20.11.2005
 37. M. Mochocki, „Nowy gatunek literacki: scenariusze gier fabularnych” at Fantastyka w obliczu przemian (Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland), 28.03.2003
 38. M. Mochocki, „Współczesne oblicze baśni: narracyjne gry fabularne” at Barwy świata baśni (University of Szczecin, Szczecin, Poland), 28.02.2003

 

 

Industry Conferences – Games / Education / Heritage

Branżowe – gry / edukacja / dziedzictwo

 

 1. M. Mochocki, consultant and participant at "The College of Extraordinary Experiences" (Rollespils Akademiet, Czocha castle, Poland, 10-13.11.2016)
 2. M. Mochocki "Game-Ed Jam: Create Your Own Degree in Game Design", workshop at Game Industry Conference (Poznań, Poland, 21-23.10.2016)
 3. M. Mochocki "Grywalizacja procesu kształcenia" at III Kongres Uniwersytetów Dziecięcych (Senat RP, Warsaw, Poland), 31.03.2016
 4. M. Mochocki "Teaching Game Projects and Teamwork" at Game Industry Conference (Poznań Game Arena, Poznań, Poland), 16-18.10.2015
 5. speaker in panel "What can game developers have from game researchers?" at Game Industry Conference (Poznań Game Arena, Poznań, Poland), 16-18.10.2015 (with E. Aarseth, W. Andrzejewski, A. Jarosz, W. Pazdur)
 6. M. Mochocki, „Edu-Gamifikacja Do-It-Yourself” workshop at Co zmieniło pokolenie Y – w edukacji i biznesie? (Wyższa Szkoła Europejska, Kraków, Poland), 17.06.2015

 7. M. Mochocki, „Practical Larp Design at College: A Game Worth the Candle” at Knutepunkt 2015 (Ringe, Denmark), 13.02.2015

 8. participant at EduLARP Conference 2015 (Copenhagen, Denmark), 11.02.2015

 9. participant at Konferencja Larpowa (Katowice, Poland), 2-4.01.2015

 10. M. Mochocki, M. Sobociński, workshop „Grywalizacja w edukacji. W praktyce!” at Game Developers Convention(Poznań, Poland), 25.10.2014

 11. M. Mochocki, „Fabularyzacja gamifikacji akademickiej: mniej i bardziej śmiałe próby na UKW w Bydgoszczy” at II Konferencja Dydaktyki Akademickiej (University of Gdańsk, Gdańsk, Poland), 28.03.2014

 12. participant at Online Educa (Berlin, Germany), 4-6.12.2013

 13. M. Mochocki,Gamifikacja@UKW: Zderzenie teorii z praktyką” at Digital Learning Congress (Warsaw, Poland), 9.12.2013

 14. participant at PROLARP 2013 (Copenhagen, Denmark), 29.11 – 1.12.2013

 15. M. Mochocki, „Gamedec.UKW: Licencjat z badania i projektowania gier” at Game Developers Convention (Poznań, Poland), 19.10.2013

 16. M. Mochocki, „Gamifikacja wykładów akademickich: jakich funkcjonalności chcemy w LMS?” at III Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią (Żelechów, Poland), 9.10.2013

 17. M. Mochocki, M. Sobociński, „Higher-ed Gamification na UKW w Bydgoszczy” at Game Industry Trends 2013 (Warsaw, Poland), 13.09.2013

 18. M. Mochocki,Project DEMOcracy: Civic Education or Nationalist Propaganda?” at Knutepunkt 2013 (Haraldvangen, Norway), 19.04.2013

 19. M. Mochocki, Ł. Wrona, „Projekt DEMOkracja: larp w edukacji obywatelskiej” at Druga Konferencja Larpowa (Wrocław, Poland), 12.01.2013

 20. M. Mochocki, „Gamifikacja szkolnictwa wyższego: raport z badań” at Game Developers Convention (Poznań, Poland), 27.10.2012

 21. M. Mochocki, „Gamifikacja szkolnictwa wyższego: obce wzorce, polskie perspektywy” at Game Industry Trends 2012 (Warsaw, Poland), 18.09.2012

 22. M. Mochocki, „Reliving Sarmatia: National Heritage Revived in Polish Larp Scene” at Solmukohta 2012 (Nurmijarvi, Finland), 15.04.2012

 23. M. Mochocki, „Projektowanie gier fabularnych dla edukacji historycznej” at Seminarium Muzealnictwa Wojskowego (Kołobrzeg, Poland), 15.03.2012

 24. M. Mochocki,Edukacyjne LARP-y historyczne” at Konferencja Larpowa (Wrocław, Poland), 14.01.2012

 25. M. Mochocki,Fabularyzacja i odgrywanie ról w rekonstrukcji historycznej” at I Ogólnopolskie Forum Odtwórstwa Historycznego (Kołobrzeg, Poland), 9.04.2011

 26. M. Mochocki,Historyczne gry fabularne (LARP-y) w liceum – raport z badań” at Doświadczyć historii – nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu historii (Kraków, Poland), 22.10.2010

 27. M. Mochocki,Sarmackie odtwórstwo historyczne w polskim muzealnictwie” at Między white cube a black box – szara rzeczywistość kuratorstwa? (Kraków, Poland), 18.06.2010

 28. M. Mochocki,Po co nam Sarmacja?” at Tradycje sarmackie w dzisiejszej kulturze polskiej (Bydgoszcz, Poland), 26.10.2008 / and also at II Soleckie Dni Sarmacji Europejskiej (Solec Kujawski, Poland), 12.09.2008

 29. M. Mochocki,Ukontekstowienie badań nad przemocą w grach” at Forum Edukacji Multimedialnej i Online at Targi Gier i Zabezpieczeń oraz Multimediów dla Edukacji (Kraków, Poland), 19.04.2008