dr Mochocki Michał Życiorys naukowy

Praca magisterska / M.A. in English Studies

Roleplaying Games as a Subject in Literary Studies; promotor: dr hab. David Malcolm, prof. UG, Uniwersytet Gdański, lipiec 2002

 

Rozprawa doktorska / PhD in Literature

Między grą a literaturą. Scenariusze narracyjnych gier fabularnych; promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski, praca obroniona w ramach Filologicznego Studium Doktoranckiego, Uniwersytet Gdański, październik 2007

 

Studia postdoktorskie / Post-Doc "Research Project Manager"

Studium postdoktorskie „Menedżer projektów badawczych” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - http://www.studiampb.amu.edu.pl/ - październik 2011