Pracownicy

mgr Hermann Urszula

kustosz
kierownik
E-mail:
urszula.hermann@ukw.edu.pl
Jednostka organizacyjna:
Oddział Wypożyczeń i Obsługi Użytkowników
Telefon:
52 32 66 456