Studenci

Organizacja roku 2020/2021

Semestr zimowy trwa od 1 października 2020 roku do 14 lutego 2021 roku:

 • 01.10.2020 r. ÷ 22.12.2020 r. zajęcia dydaktyczne
 • 23.12.2020 r. ÷ 03.01.2021 r. przerwa świąteczna
 • 04.01.2021 r. ÷ 27.01.2021 r. zajęcia dydaktyczne
 • 28.01.2021 r. ÷ 14.02.2021 r. sesja egzaminacyjna
 • 15.02.2021 r. ÷ 21.02.2021 r. przerwa semestralna
 • 22.02.2021 r. ÷ 28.02.2021 r. sesja egzaminów poprawkowych

Semestr letni trwa od 15 lutego 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku

 • 22.02.2021 r. ÷ 31.03.2021 r. zajęcia dydaktyczne
 • 01.04.2021 r. ÷ 06.04.2021 r. przerwa świąteczna
 • 07.04.2021 r. ÷ 15.06.2021 r. zajęcia dydaktyczne
 • 16.06.2021 r. ÷ 27.06.2021 r. sesja egzaminacyjna
 • 01.09.2021 r. ÷ 13.09.2021 r. sesja egzaminów poprawkowych
 • 14.09.2021 r. ÷ 30.09.2021 r. termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących
  zaliczenia roku akademickiego 2020/2021

W przypadku blokowania zajęć dydaktycznych obowiązuje harmonogram zajęć
dydaktycznych stanowiący Załącznik nr 1.

W celu pełnego zrealizowania zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku
akademickiego 2020/2021 w dniach:

 • 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na
  środę,
 • 5 stycznia 2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na środę.
  5. W celu pełnego zrealizowania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku
  akademickiego 2020/2021 w dniach:
 • 15 czerwca 2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 4.06. 2021 roku.